Tuoli ikkunana edessä

Ikäihmiset

Vanhustenhuollon tavoitteena on kunnan palvelujen kehittäminen sellaisiksi, että asiakkaille voidaan järjestää heidän tarvitsemansa palvelut omassa kunnassa ja siten mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään.


Linkit:
Ikäihmisten palveluopas

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022

Kotihoidon myöntämisperusteet 1.1.2020

Tehostetun palveluasumisen kriteerit 1.1.2020

Lumijoen kunnan vanhuspoliittinen strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2013 – 2016

Tästä linkistä voi tulostaa hakemuksen asumispalveluihin.

Palvelusta vastaa

Hyvinvointipäällikkö                                              vs sosiaalityöntekijä
Kirsti Rahkola                                       Tiina Gilden
040 823 2190 klo 10 – 11                                      044-0418765 klo 10 – 11
kirsti.rahkola(at)lumijoki.fi                     tiina.gilden(at)lumijoki.fi

Ikäihmisten sosiaaliohjaaja, p.050 358 2322Palvelukeskus Lumilyhty
Lumijoentie 1237, 91980 Lumijoki

Palveluesimies Mirjaliisa Mylly 050 3128 299

Hoitajat Pirtti 050 3128 222   

Hoitajat Kamari 050 3128 223

Keittiö                   050 3128 224

Tiimivastaava Terttu Vanhala   050 3128 220