Ruutikankaan – Liminganlahden osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointi suunnitelma (oas) asetettu nähtäville

82/2021

Limingan ja Lumijoen kunnat ovat päättäneet aloittaa Ruutikankaan – Liminganlahden osayleiskaavan laatimisen ja asettaa OAS:n nähtäville.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin Limingan kunnan alueella Temmesjoen eteläpuolella ja Oulu-Ylivieska radan länsipuolella. Etelässä suunnittelualue rajoittuu Raahentiehen (vt8). Ruutikankaan alueella suunnittelualue ulottuu Lumijoen kunnan puolelle käsittäen kuntarajan molemmin puolin kehitteillä olevan ampumaurheilualueen lähiympäristöineen. Suunnittelualueen laajuus on noin 5200 hehtaaria, josta noin 87 % sijoittuu Limingan kunnan puolelle ja 13 % Lumijoen kunnan puolelle. Kaava laaditaan asiakirjojen osalta yhteisenä, mutta Limingan ja Lumijoen kuntien valtuustot hyväksyvät oman kuntansa puolen kaavat.

OAS pidetään nähtä­villä 8.12.2021- 14.1.2022 välisen ajan Limingan ja Lumijoen kuntien ilmoitustauluilla, kunnanviraston aukioloaikana ja kunnan internet-sivuilla (www.liminka.fi) kohdassa ”Kaavoitus” sekä vastaavasti Lumijoen kunnan nettisivulla (www.lumijoki.fi) kohdassa ”Ilmoitustaulu”

Mahdolliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa 14.1.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen Limingan kunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka ja vastaavasti Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Kuoreen merkintä ”Ruutikangas-Liminganlahden osayleiskaava”

Mielipiteet voi toimittaa myös sähköpostitse kunta@liminka.fi tai kirjaamo@lumijoki.fi.

Lisätietoja: kunnanarkkitehti Venanzia Rizzi, venanzia.rizzi@liminka.fi ja kunnaninsinööri Ari Korkala ari.korkala@lumijoki.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Emätilaselvityksen laajuus