Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava vireille

73/2021

Kuulutus

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan vireilletulosta.  Vireille tulevassa maakuntakaavassa käsitellään aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma