Oulujoen, Muhosjoen ja Oulun edustan merialueen kalanhoidon toimeenpanosuunnitelma 2021-2025

Nähtävänäpito

Toimeenpanosuunnitelmaesitys pidetään julkisesti nähtävänä Oulun kaupungissa sekä Hailuodon, Lumijoen, Limingan, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnissa 14.1. – 22.2.2021 välisen ajan. Toimeenpanosuunnitelmaesitys on nähtävillä myös ELY-keskuksen internet-sivustolla, (www.ely-keskus.fi -> Lappi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä tulee mainita muistuttajan/mielipiteen esittäjän yhteystiedot sekä asian diaarinumero. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava Lapin ELY-keskukseen (PL 8060, 96101 ROVANIEMI tai sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) 22.2.2021 mennessä.

Lisätietoja

Jarno Turunen, Lapin ELY-keskus
p. 029 502 3541, jarno.turunen@ely-keskus.fi

Kuulutus

Suunnitelma