Maatalousyhtymä Pönnin YSL 115a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta, Lumijoki