Lumijoen kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä