Lumijoen kunnan Ylipääntien ja Ukuranperäntien alueiden asemakaavan muutos, asemakaavaehdotuksen nähtävillä olo

Kuulutus 76/2021

Kuulutus on nähtävillä Lumijoen kunnan virallisissa ilmoituksissa internet sivuilla 25.10.2021 – 24.11.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan muutos on luettavissa sähköisesti Lumijoen kunnan internetsivuilla osoitteessa www.lumijoki.fi sekä Lumijoen kunnanvirastossa sen aukioloaikoina osoitteessa Kunnankuja 1, 91980 LUMIJOKI.

Mahdolliset mielipiteet ja lausunnot asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 24.11.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Lumijoen kunta, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi

Lisätiedot:
Kunnaninsinööri Ari Korkala
p. 040 5640 099, ari.korkala@lumijoki.fi
Lumijoki 18.10.2021
Kunnanhallitus

Liitteet:
Ylipääntie ja Ukuranperäntie asemakaavan muutos, kaavakartta
Ylipääntie ja Ukuranperäntie asemakaavan muutos, asemakaavan selostus
Liite 1, asemakaavan seurantalomake
Liite 2, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3, poistuva asemakaava
Liite 4, asemakaavaehdotus
Liite 5, osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute ja vastineet
Liite 6, valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Liite 8, kaavaneuvottelun muistio
Liite 9, maantie 18621 hankekortti
Liite 10, maantie 18622 hankekortti
Liite 11, maantie 18621 kartta
Liite 12, maantie 18622 kartta