LUMIJOEN ENSIMMÄINEN OSALLISTUVA BUDJETOINTI, OSALLISTU JA VAIKUTA!

Lumijoen ensimmäinen varsinainen osallistuva budjetointi toteutetaan kertaluonteisena hankkeena kuntalaisilta pyydettyjen ehdotusten ja ideoiden perusteella. Kunnanhallitus valitsee yhdessä johtoryhmän kanssa toteutettavissa olevat ehdotukset ja ideat jatkovalmisteluun.

Toteuttamiskelpoisista, jatkoon valmistelluista ehdotuksista järjestetään kuntalaisille avoin äänestys erikseen ilmoitettavin ohjein. Eniten ääniä saanut/saaneet ehdotus/ehdotukset toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kunnanhallitus pyytää kuntalaisilta, yhdistyksiltä ja järjestöiltä ideoita ja ehdotuksia Lumijoella vuonna 2023 toteutettavaan hankkeeseen, jonka kokonaiskustannukset voivat olla korkeintaan 10 000 euroa. Ehdotuksia otetaan vastaan 5.4.2023 saakka.

Ehdotukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi tai postitse osoitteeseen Lumijoen kunnanhallitus, Kunnankuja 1 91980 Lumijoki