Lumijoella puhdistetaan Hirvasniemen vanhan ampumaradan pilaantunutta maaperää

Hirvasniemen ampumarata-alueella puhdistetaan maaperää viikolta 40 alkaen. Massanvaihdolla toteutettava hanke lisää kuorma-autoliikennettä Vanhanmaantienkankaalla ampumarata-alueen läheisyydessä. Maaperä on pilaantunut ampumaratatoiminnan johdosta pääasiassa metalleilla. Pilaantuneet maa-ainekset ja jätteet kaivetaan ja kuljetetaan pois ympäristöluvan mukaiseen vastaanottopaikkaan.

Puhdistuskohde sijaitsee noin 4,5 km Lumijoen taajamasta kaakkoon olevalla Vanhanmaantien alueella, jossa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1965 – 2013. Alueella on sijainnut pistooli-, hirvi- ja kivääriradat sekä haulikkorata. Nykyisin ampumarata-alueen läpi kulkee maastopyöräilyreitti, alueella ei ole muuta toimintaa.

Ampumarata-alue sijaitsee Linnakankaan tärkeällä pohjavesialueella ja siellä on tehty maaperä- ja pohjavesitutkimuksia vuosina 2007 ja 2017. Tutkimusten perusteella kohteessa on todettu kohonneita metallipitoisuuksia (mm. lyijy, kupari, antimoni), jotka riskinarvioinnin perusteella aiheuttavat alueella ympäristö- ja terveysriskin. Puhdistustyön myötä nämä haitat saadaan poistettua.

Maaperä tullaan puhdistamaan poistamalla maamassat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antaman päätöksen ja hyväksymän kunnostusmenetelmän mukaisesti.

Työ toteutetaan osana valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Lumijoen kunnan kesken. Hankkeen toteutuksesta vastaa ohjelmaa toteuttava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnostussuunnitelman on laatinut Envineer Oy.

Työn on arvioitu kestävän noin kolmen viikon ajan (vko 40-42). Pilaantuneet ainekset kaivetaan kaivinkoneella ja kuljetetaan kuorma-autoilla ympäristöluvan omaavaan käsittelypaikkaan. Kone- ja kuljetustyöt hoitaa Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy ja pilaantuneet maat käsitellään L&T Teollisuuspalvelut Oy:n käsittely-yksikössä Kiimingissä. Maamassojen poistamisen jälkeen alue maisemoidaan metsämaaksi alkuperäistä vastaavaan kuntoon.

Työ aiheuttaa työmaan lähialueella tilapäistä liikenteen lisääntymistä ja mahdollista meluhaittaa arkisin kello 7–18 välillä. Työmaalla työtä ohjaa tilaajaa edustava työmaan vastaava työnjohtaja / ympäristö-tekninen valvoja.

Lisätietoja

Pekka Haaranen, vastaava työnjohtaja/ympäristötekninen valvoja, Envineer Oy, pekka.haaranen@envineer.fi, puh. 050 5020934

Ari Korkala, kunnaninsinööri, Lumijoen kunta, ari.korkala@lumijoki.fi, puh. 040 564 0099

Petri Heino, hankinta-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, petri.heino@ely-keskus.fi, puh. 0295 036326

Kirsi Similä, ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirsi.simila@ely-keskus.fi, puh. 0295 038535