Kysely valtatien 22 perusparannuksen sekä uusien katuyhteyksien Poikkimaantien ja Raitotien liikenteellisistä vaikutuksista

Oulun alueella valmistui vuosina 2016-2018 kolme merkittävää liikennehanketta:

  • valtatien 22 perusparannus välillä Joutsentie-Heikkilänkangas
  • Poikkimaantie välillä valtatie 22 ja Vaalantie (sisälsi uuden siltayhteyden Oulujoen yli)
  • Raitotie välillä Hiukkavaaran keskus-Kiulukangas.

Valtatien 22 parannushankkeessa rakennettiin mm. 2+2 -kaistaista keskikaidetietä noin 4 km matkalle sekä rampit Haarakankaantielle. Poikkimaantie ja Raitotie avasi- vat Ouluun uuden kehätiemäisen yhteyden sataman, Ruskon ja Pateniemen välille.

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet näiden lii- kennehankkeiden jälkiarviointityön, jonka yhtenä osiona halutaan selvittää oululais- ten ja lähiseudun asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeiden vaikutuksista, kun ne ovat nyt olleet muutaman vuoden liikenteen käytössä.

Kysely sisältää kysymyksiä ja väittämiä liikkumisesta näillä liikenneyhteyksillä. Ky- sely on avoinna 8.11.-21.11.2021. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kerättävät tiedot eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, joiden perusteella vas- taaja voitaisiin yhdistää vastauksiin. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti aino- astaan hankkeeseen liittyen. Yksittäiset vastaukset tuhotaan hankkeen päättymisen jälkeen, yhteenveto arkistoidaan hankeaineiston mukana.

Kyselyyn pääsee osoitteesta:

https://q.surveypal.com/Kysely-liikennehankkeiden-vaikutuksista

Lisätietoja:

Sitowise OyOulun kaupunkiPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Jani Karjalainen Liikennesuunnittelu, aluepäällikköErkki Malo LiikenneinsinööriMarjo Paavola Esisuunnitteluvastaava
P. 040 507 1674P. 040 641 6006P. 050 351 0538
jani.karjalainen@sitowise.comerkki.malo@ouka.fimarjo.paavola@ely-keskus.fi