Kuntavaalit

KUULUTUS 3/2021
LUMJOEN KUNTA                                                                                  

KUNTAVAALIT

Toimitetaan huhtikuussa 2021

Kuntavaaleissa valitaan toimikaudeksi 1.6.2021–31.5.2025 seitsemäntoista (17) valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

Vaalilain 146 §:n mukaan kunnallisvaaleissa ehdokkaita voivat asettaa:

  • puolueet,
  • äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta.

Puolueilla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Valitsijayhdistyksillä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista. Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä. Säännöstä on tulkittu siten, että kertolaskulla saatu luku pyöristetään alaspäin. Lumijoella valtuutettuja valitaan 17, joten ehdokkaita saa olla enintään 25. Sama henkilö voi olla vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaana (vaalilain 148 §).

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle (Kunnanvirasto, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Lampela) viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00. Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa ja asiamiehillä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Ehdokaslistoja koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilautakunnan kokouksessa 18.3.2021. Myös ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 18.3.2021.

Keskusvaalilautakunta