Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoontuminen syksyllä 2020 ja valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitämien