Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoontuminen keväällä 2021 ja valtuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen