Koronatoimenpiteet Lumijoen kunnassa 6.1.-1.2.2021

Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaviruksen leviämisvaiheessa, joten Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle ajalle 19.1. – 1.2.2021. Päätöksellään aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta. Kunnan koronajohtoryhmä arvioi tilannetta 15.1.2021 ja kunnanhallitus 18.1.2021

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön.

Julkiset tilat

 • Lumijoen kunnan hallinnassa olevat julkiset tilat (liikuntahalli, kuntosali, nuorisotila) suljetaan 1.12.2020 – 1.2.2021 väliseksi ajaksi. Yksityisten toimijoiden/yritysten suositellaan vahvasti toimivan samoin.
 • Kirjasto on auki rajoitetusti ma-to klo 12-16 ja pe 12-15 niin että kirjaston asiakaspalvelu on saatavilla. Kirjaston pelikoneet ovat kiinni tänä aikana. Kirjastossa voi lainata ja palauttaa kirjastoaineistoa. Oleskelu kirjastossa on kielletty.  Asioinnin yhteydessä tulee huolehtia turvaväleistä muihin asiakkaisiin ja kirjaston henkilökuntaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan. Kirjaston omatoimiaika on käytössä normaalisti joka päivä klo 10-21.

Maskisuositus (koskee yli 15-vuotiaita ja 18.1.2021 alkaen yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset (10 henkeä) muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 1.12.2020 – 1.2.2021. Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Vierailuja tulee mahdollisuuksien mukaan välttää 1.12.2020 – 1.2.2021 asumispalveluissa ja hoivayksiköissä. Riskiryhmäläiset tulee ylipäätään huomioida erityisesti varotoimia noudattaen.
 • Palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen, ja suositukset kaikessa toiminnassa huomioiden.

Lukio, ammattikoulu, opisto ja korkeakoulut

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Hyödynnetään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä työpaikkojen, luottamushenkilötoiminnan ja vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme!