Koronatoimenpiteet Lumijoen kunnassa 26.4-9.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 20.4.2021. Ryhmä totesi, että epidemia on alueella perustasolla. Niin tartuntojen määrä kuin ilmaantuvuus on jatkanut laskuaan.

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Liikunta- ja kuntosali on osittain avoinna. Kuntosalilla voi kerrallaan olla 3 henkilöä (varaus etukäteen). Liikuntasalille voi varata perhevuoroja (saman perheen jäsenet) ja sulkapallovuoroja siten, että salissa on max. 8 pelaajaa.
 • Kirjasto on avoinna normaalisti. Lehtilukusali on käytössä. Kirjaston pelikoneet ovat kiinni edelleen. Oleskelu kirjastossa on kielletty.  Asioinnin yhteydessä tulee huolehtia turvaväleistä muihin asiakkaisiin ja kirjaston henkilökuntaan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 10 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään etäosallistumista.

Ryhmäharrastustoiminta

 • Alle 18-vuotiaiden ryhmäharrastuksissa on muistettava vähintään 2 metrin turvavälin sekä asialliset yskimis- ja muut hygieniakäytännöt niin sisä- kuin ulkoliikuntapaikoilla sekä muissa harrastetiloissa. Valmentajien ja ohjaajien suositellaan käyttävän kasvomaskeja. Yleisissä tiloissa kasvomaskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Urheilusuorituksen aikana maskeja ei tarvitse käyttää. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnassa on vältettävä osallistujien ja saattajien lähikontakteja.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään 26.4.-9.5.2021 Yhdistysten ja urheiluseurojen edellytetään toimivan samoin.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 • Toiminta järjestetään normaalisti koronasuosituksia noudattaen, ja suositukset kaikessa toiminnassa huomioiden.

Lukio, ammattikoulu, yliopisto ja korkeakoulut

 • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Opetus voidaan järjestää normaalisti lähiopetuksena toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa turvavälit ja maskisuositukset huomioiden..

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme!