Koronarokotukset Lumijoella

Koronarokotteita annetaan 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.Koronarokotuksen voi myös saada kaikki 5 vuotta täyttäneet. 5-11 -vuotiaiden koronarokotuksiin voi varata ajan.

5–11-vuotiaille annettava koronarokote on BioNTech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua pienemmän annoksen sisältävää valmistetta. Suomessa suositeltu annosväli on 6-12 vkoa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/koronarokotukset-lapsille-ja-nuorille/5-11-vuotiaiden-lasten-koronarokotukset

Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa koronarokotukselle THL:n lomakkeella, joka tulee ottaa täytettynä mukaan rokotuspisteelle. Huoltajat voivat antaa suostumuksen THL:n lomakkeen sijaan myös omalla lupalapulla, johon on merkitty rokotettavan nimi ja henkilötunnus sekä huoltajien nimenselvennykset ja allekirjoitukset.

Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Toinen tehosterokote

Toinen rokoteannos voidaan antaa, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.

Kolmas rokoteannos

Kolmas rokoteannos tarjotaan 60 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-jarjestys) kuuluville, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

18- 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin. Kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Voimakkaasti immuunipuutteisille (12-vuotiaat ja sitä vanhemmat), kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos)

Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille kolmantena rokoteannoksena annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Voimakkaasti immuunivastetta heikentävät tilat ja sairaudet:

-Elinsiirto, henkilöt, joille on tehty elinsiirto

-Kantasolusiirto

-henkilöt, jotka ovat saneet kantasolusiirron enintään kolme vuotta sitten ja henkilöit, joilla kantasolusiirto on tehty jo aiemmin ja joilla immunosuppressiivinen käänteishyljinnän estolääkitys jatkuu

-Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos

-henkilöt, joilla on vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos

-Immunosupressiivinen syöpähoito

-solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt sekä leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet henkilöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös CAR-T-soluhoidon saaneet.

-Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä

-ryhmään kuuluvat mm. selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, haavainen paksusolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi, jos kyseistä sairautta hoidetaan biologisella lääkkeellä tai JAK-estäjällä. Ryhmään eivät kuulu pelkästään kortikosteroidilääkitystä, metotreksaattia, atsatiopriinia, siklosporiinia, sulfasalatsiinia tai hydroksiklorokiinia käyttävät henkilöt.

-Dialyysi tai vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta

-ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka saavat dialyysihoitoa tai joiden munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15.

-Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV

-ryhmään kuuluvat HIV -positiiviset henkilöt, joilla CD4- auttajasolutaso on alle 200x10E6 solua/l.

-Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

-hoitavan lääkärin arvion mukaan myös jokin muu tila tai sairaus voidaan katsoa voimakkaasti immuunipuutosta heikentäväksi.

– 3-4 viikon annosvälillä rokotteen saaneet

-Lyhyellä annosvälillä rokotteet saaneille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 4-6 kuukautta.

Neljäs koronarokoteannos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Lisätietoa saat tästä linkistä.

Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Lisätietoa saat tästä linkistä

Thl suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia myös riskiryhmiin kuuluville 70-79 -vuotiaille. Riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta, diabetesta ja sairaalloista lihavuutta sairastavat.

Jos hän on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta. 

THL suosittelee nyt myös lisäksi neljänsien koronarokotteiden antamisen laajentamista niille iäkkäille henkilöille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveydentila ja toimintakyky ovat jäljempänä kuvatulla tavalla vastaavasti heikentyneet. THL:n suositus perustuu ajantasaiseen koronaepidemian ja rokotteiden suojatehon seurantatietoihin sekä kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän tuoreeseen lausuntoon. Neljäs rokoteannos voidaan antaa aikaisintaan 3kk kolmannen rokoteannoksen jälkeen.

Kotisairaanhoidon asiakkaiden 4.koronarokotus sovitaan kotisairaanhoitajan kautta, joten voitte olla yhteydessä kotisairaanhoitajaan. 

Muut yli 80 vuotiaat voivat varata ajan koronarokote ajanvarausnumerosta. 

Rokoteaikoja voit varata puhelimitse VAIN KORONAROKOTTEEN AJANVARAUSNUMEROSTA

P. 044 355 9315 MA-TO KLO 12-13.

Aika ajoin ajanvarauksessa on ruuhkaa. Ethän jätä viestiä puhelinvastaajaan, vaan soita myöhemmin uudelleen.