Koronarokotukset Lumijoella

Päivitetty 15.8.2022

Koronarokotteita annetaan Suomessa 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. Koronarokotuksen voivat myös saada kaikki 5 vuotta täyttäneet.

Aikuisten koronarokotukset (Comirnaty 30 mcg/annos)

Aikuisille on tällä hetkellä käytössä Comirnaty 30 mcg/annos-rokotevalmiste.

Perusrokotesarjan annostus ja aikataulu

Perusrokotussarjaan kuuluu 2 rokotusta. Suomessa suositeltu annosväli on 6–12 viikkoa. Annosvälin suositellaan olevan vähintään 6 viikkoa, koska sitä lyhyempi väli voi heikentää suojatehoa. Jos toista annosta ei jostain syystä voida antaa 12 viikon kuluttua, se tulee kuitenkin antaa mahdollisimman pian.

Toinen rokoteannos voidaan antaa, kun ensimmäisestä rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa. Suurin osa suomalaisista aikuisista on saanut jo useamman tehosteannoksen perusrokotussarjan jälkeen.

Katso tehosteannosten aikavälit alkaen kohdasta ”kolmas rokoteannos” eteenpäin.

12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten koronarokotukset (Comirnaty 30 mcg/annos)

​​​Vaikka koronatauti on lapsilla yleensä lievä, perussairaudet lisäävät myös koronavirustartunnan saaneiden lasten ja nuorten sairastavuutta. Koronatauti voi pahentaa heidän perussairauttaan. Myös lapsilla koronainfektioon voi liittyä pitkittyneitä oireita (long covid).

Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.

Montako annosta 12–17-vuotiaille suositellaan?

THL suosittelee kaikille 12–17-vuotiaille vähintään kahta koronarokoteannosta. Suomessa suositeltu annosväli on 6–12 viikkoa. Annosvälin suositellaan olevan vähintään 6 viikkoa, koska sitä lyhyempi väli voi heikentää suojatehoa. Jos toista annosta ei jostain syystä voida antaa 12 viikon kuluttua, se tulee kuitenkin antaa mahdollisimman pian.

Lisäksi kolmatta rokoteannosta suositellaan 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville. Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/koronarokotukset-lapsille-ja-nuorille/12-15-vuotiaiden-lasten-ja-nuorten-koronarokotukset

Myös muille 12–17-vuotiaille voidaan antaa kolmas rokoteannos, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten. On hyvä huomioida, että EU:n rokotustodistus ei vanhene alle 18-vuotiailla kahden annoksen jälkeen.

Huomaa, että sairastettu tauti vastaa yhtä koronarokoteannosta.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista/vaikuttaako-sairastettu-koronavirustauti-rokottamiseen-

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12–17-vuotiaille suositellaan viidettä rokoteannosta.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/voimakkaasti-immuunipuutteisten-koronarokotukset

5-11-vuotiaiden lasten koronarokotukset (Comirnaty 10 mcg/annos)

Myös 5-11-vuotiaat voivat saada koronarokotteen. Rokote antaa suojaa SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaa infektiota ja COVID-19-tautia vastaan. Rokote ehkäisee tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19-tautia.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/koronarokotukset-lapsille-ja-nuorille/5-11-vuotiaiden-lasten-koronarokotukset

Annostus ja aikataulu

Comirnaty 10 mikrog/annos -rokotteella on ehdollinen myyntilupa 5–11-vuotiaille.

Perusrokotussarjaan kuuluu 2 rokotusta. Suomessa suositeltu annosväli on 6–12 viikkoa. Jos toista annosta ei jostain syystä voida antaa 12 viikon kuluttua, se tulee kuitenkin antaa mahdollisimman pian.

Koronataudin sairastaneille 5–11-vuotiaille voidaan antaa kahden sijasta vain yksi koronarokoteannos. Suosittelemme, että rokoteannos annetaan, kun sairastetusta taudista on kulunut 4–6 kuukautta.

Jos yhden rokoteannoksen saanut lapsi sairastuu rokotuksen jälkeen koronavirustautiin, toista rokoteannosta ei tarvitse enää antaa.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista/vaikuttaako-sairastettu-koronavirustauti-rokottamiseen-

Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus. Huoltajat voivat antaa suostumuksensa koronarokotukselle THL:n lomakkeella:

https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329

Lomake tulee ottaa täytettynä mukaan rokotuspisteelle. Huoltajat voivat antaa suostumuksen THL:n lomakkeen sijaan myös omalla lupalapulla, johon on merkitty rokotettavan nimi ja henkilötunnus sekä huoltajien nimenselvennykset ja allekirjoitukset.

Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Kolmas koronarokoteannos

Lue lisää kolmannesta koronarokoteannoksesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/kolmas-koronarokoteannos

Kolmatta rokoteannosta suositellaan:

-60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

-18–59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmas rokoteannos voidaan antaa 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

-12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta

– 12 vuotta täyttäneille, voimakkaasti immuunipuutteisille,  THL suosittelee kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/voimakkaasti-immuunipuutteisten-koronarokotukset

Tarvitseeko koronataudin sairastanut kolmannen annoksen?

Niille ryhmille, joille suositellaan tavallisesti neljää rokoteannosta, suositellaan kolmatta rokoteannosta, vaikka he olisivat sairastaneet koronataudin ja saaneet kaksi rokoteannosta.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/neljas-koronarokoteannos

Muut koronataudin sairastaneet ja kaksi rokoteannosta saaneet eivät suojan kannalta tarvitse kolmatta rokoteannosta tällä hetkellä. 

Kolmas annos voidaan kuitenkin antaa myös muille, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä.

Lisätietoa koronavirustaudin sairastaneiden rokotuksista:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista/vaikuttaako-sairastettu-koronavirustauti-rokottamiseen-

Neljäs koronarokoteannos

Neljänsiä annoksia suositellaan ryhmille, joilla kolmannen annoksen suoja ei kestä tarpeeksi kauan.

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia:

-kaikille 60 vuotta täyttäneille

-lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 18–59-vuotiaille

Lue lisää lääketieteellisistä riskiryhmistä:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ketka-kuuluvat-vakavan-covid-19-taudin-riskiryhmiin-

-12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille

Lue lisää voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotuksista:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/voimakkaasti-immuunipuutteisten-koronarokotukset

Milloin neljännen annoksen voi antaa?

Rokote voidaan antaa neljännen annoksen kohderyhmiin kuuluvalle henkilölle, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta.

Tarvitseeko koronataudin sairastanut neljännen annoksen?

Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Sairastettu koronavirustauti muodostaa immuunivasteen samalla tavoin kuin rokoteannos. Tutkimusten perusteella taudin sairastanut saa yhdestä rokoteannoksesta vähintään yhtä hyvän vasteen kuin tautia sairastamattomat saavat kahdesta annoksesta.

Jos rokotettu henkilö sairastuu koronavirustautiin, vahvistaa sairastettu tauti rokottamalla aikaansaatua suojaa samalla tavoin kuin taudin sairastamattomilla seuraava rokoteannos. On kuitenkin huomattava, että rokoteannoksen ja koronavirustartunnan välin on oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta.  Muuten ei ole väliä, kuinka kauan sitten tauti on sairastettu. Sairastetun taudin ja rokotteen välillä on siis voinut kulua pitkäkin aika. Pidemmällä aikavälillä saavutetaan parempi immuunivaste.

Koska kaikkia koronatartuntoja ei varmisteta laboratoriotestein, tulee rokotuksissa huomioida myös muulla tavoin kuin laboratoriossa varmistetut koronataudit. Myös esimerkiksi kotitestillä todettu koronatauti lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi.

Taudin sairastaneelle 18 vuotta täyttäneelle suositellaan ensimmäistä koronarokoteannosta aikaisintaan, kun sairastetusta taudista on kulunut 2 kuukautta. Alle 18-vuotiaille rokote voidaan antaa 4–6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista/vaikuttaako-sairastettu-koronavirustauti-rokottamiseen-

5. koronarokoteannos

Lumijoen kunta tarjoaa voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille viidennen koronarokoteannoksen. Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

Lue lisää:

https://thl.fi/fi/-/thl-suosittelee-vakavasti-immuunipuutteisille-viidetta-koronarokoteannosta?redirect=%2Ffi%2F

Koronavirustartunta vastaa yhtä rokoteannosta myös immuunipuutteisilla henkilöillä, joten taudin sairastanut ja neljä rokoteannosta saanut henkilö ei tarvitse viidettä rokoteannosta tässä vaiheessa.

KORONAROKOTEAIKOJEN AJANVARAUS:

Koronarokoteaikoja voi varata neuvolan numerosta 040 355 9315 (maanantai – torstai klo 12-13) tai terveyskeskuksen ajanvarausnumerosta 08 525 4551 (tiistai – perjantai klo 12 – 14). Huomioithan, että koronarokoteaikojen ajanvarauksessa on aika ajoin ruuhkaa –  seuraathan vastaajapalvelun ohjeita!

Kotisairaanhoidon asiakkaiden 4.koronarokotus sovitaan kotisairaanhoitajan kautta, joten voitte olla yhteydessä kotisairaanhoitajaan. Muut yli 80 vuotiaat voivat varata ajan koronarokote ajanvarausnumerosta.

Tervetuloa koronarokotuksille!