Kaikille kuntalaisille maksuttomat jumpat alkavat 6.2.2023!