Hyvinvointipäällikön virka

79/2021

Lumijoki on reilun2 000 asukkaan vireä kunta puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta ja sen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Maaseutumainen Lumijoki tarjoaa hyvät puitteet asumiselle ja viihtymiselle. Sosiaali-ja terveyspalvelumme on ulkoistettu vuoden 2018 alusta ja uuden kilpailutuksen myötä tavoittelemme sopimusta, joka turvaa lähipalvelut pitkälle tulevaisuuteen. Tule mukaan mukavaan työyhteisöön kehittämään edelleen kuntalaistemme hyvinvointia.

Haemme Lumijoen kuntaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

HYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖÄ

hoitamaan vaativaa tehtävää Lumijoen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtavana viranhaltijana. Kunta vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sosiaalitoimen viranomaistehtävistä.  

Keskeisinä tehtävinä ovat   sote-palveluiden ulkoistussopimuksen, sen palvelulupausten ja laadun toteutumisen seuranta, ohjaus ja valvonta kunnan edustajana. Hyvinvointipäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa sopimuksen toteuttamiseen liittyvien sisältökysymysten hoitamiseksi.

Hyvinvointipäällikkö vastaa myös sosiaalihuoltoon liittyvien eri lakien edellyttämien päätösten valmistelusta ja päätöksenteosta sekä kunnalle kuuluvista viranomaisvalvonnan tehtävistä ja hallintosäännön mukaisista perusturvalautakunnan tehtävistä esittelijänä. Hyvinvointipäällikkö on kunnan johtoryhmän jäsen.

Muodollisena kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Lisäksi edellytämme vahvaa kokemusta  viranomaistyöstä ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalueisiin. Valittavan henkilön osaamisprofiilissa korostuvat yhteistyötaidot, kyky luoda verkostoja ja kokemus työskentelystä verkostojen kanssa sekä vankka kokemus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja siihen liittyvästä kehittämistyöstä.

Virka täytetään 1.1.2022 lukien ensin viransijaisuutena ja 1.4.2022 alkaen toistaiseksi voimassaolevana. Palkkaus KVTES:n  mukaan. Hakijat voivat esittää palkkatoiveensa. Virkaan valittavan tulee esittää ennen vaalin vahvistamista hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen ote rikosrekisteristä. Virassa on kuuden kuukauden koeaikaa. Virka on kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan yhteinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö mukaan lukien hyvinvointipäällikkö siirtyvät 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointilalueen palvelukseen. Lumijoen kunnan sosiaali-ja terveydenhuollon ulkoistussopimus siirtyy myös 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Hakuaika päättyy 3.12.2021 klo 15.00.

Hakemukset osoitetaan Lumijoen kunnalle Hakemukset pyydetään tekemään sähköisesti http://kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, puh. 050-568 1366.

Lumijoki,19.11.2021

Kunnanhallitus