Eero Aabram Pehkosen rahaston avustukset syksyllä 2021, toinen haku

65/2021

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.9.2021 (§ 223) julistaa haet­ta­vak­si yhteensä 5000 euron avustussumman.

Avustusta voi hakea
1) lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen;
2) kaikenikäisille soveltuvien liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumien  järjestämiseen Lumijoella vuon­na 2021

Kirjalliset avustushakemukset osoitetaan Lumijoen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le. Kunnanhallitus päättää avustusten myöntämisestä 27.9.2021 pi­det­tä­väs­sä kokouksessaan. Avustussummaa ei välttämättä jaeta ko­ko­naan. Tapahtumien järjestämisessä arvostetaan yh­dis­tys­ten/seu­ro­jen /eri tahojen yhteistyötä. Kohdan 1 mukaisesti hakijana voi olla myös yksittäinen henkilö. Hakemuksessa pyydetään esittämään tark­ka arvio kustannuksista ja perustelut haettavalle avustukselle. Myön­net­tä­vä avustus on käytettävä 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolainen, puh. 050 568 1366

Hakemukset toimitetaan perjantaihin 24.9.2021 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lumijoki.fi tai kirjeitse Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki