Aluevaalit ovat tärkeät

Tammikuun aluevaaleissa äänestäjät valitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle aluevaltuuston, johon tulee 79 jäsentä. Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointialue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta. 

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää terveyden- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta lähtien. Niin sanottuun POP-hyvinvointialueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 30 kuntaa. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Se päättää muun muassa talousarviosta, asiakasmaksuista, toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Valtuusto päättää myös hallintosäännöstä, eli poliittisesta ja virkamiesorganisaatiosta sekä heidän tehtävistään ja toimivallastaan. Lisäksi valtuuston päätäntävaltaan kuuluvat esimerkiksi omistajaohjauksen periaatteiden ja liikelaitosten muodostaminen sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja jäsenten valitseminen erilaisiin toimielimiin. 

Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen, joka johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta aluevaltuustoa käytännönläheisemmällä tasolla. Lisäksi aluevaltuusto päättää lakisääteisistä ja tarpeelliseksi katsomistaan muista toimielimistä kuten tarkastuslautakunnasta, nuorisovaltuustosta sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta. 

Ennakkoäänestys järjestetään Lumijoen kirjastolla seuraavasti:

keskiviikko-perjantai          12.1.-14.1.2022                  klo 10.00-18.00

lauantai-sunnuntai              15.1.-16.1.2022                  klo 12.00-16.00

maanantai-tiistai                 17.1.-18.1.2022                  klo 10.00-18.00

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.2022 ja
vaalihuoneisto on avoinna klo 9.00–20.00.

Lumijoella äänestyspaikkana toimii Lumijoen kirjasto, Toripolku 3