Määräykset ja säännöt

Hallintosääntö

Konserniohje

Rakennusjärjestys

Strategia Arjen luksusta - Lumijoki 2025

Ympäristönsuojelumääräykset

Sopimukset ja suunnitelmat

Kunnanjohtajasopimus

Laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvointisuunnitelman 2013-2016 päivitys

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus vuosille 2017-2020

Oulu-Koillismaan pelastustoimen alueen yhteistoimintasopimus

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä