Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2017 ovat joka kuukauden viimeinen torstai klo 18.00 alkaen. Mikäli käsiteltävien asioiden määrä on vähäinen kokousta ei pidetä.

Perusturvalautakunnan kokousten pöytäkirja pidetään nähtävänä virastoaikana kunnan sosiaalitoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona, nähtäväksi ei aseteta salassa pidettäviä asioita, lisäksi julkiset asiat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta.

Lautakunnan jäseniä ovat:

Jokela Matti, puheenjohtaja
Lettojärvi Ritva, varapuheenjohtaja
Hekkala Mikko
Meskus Anne
Murtomäki Eero
Nybacka Silvo
Sutela Sisko