VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA:
Junkkonen Tapio, puheenjohtaja
Holopainen Saara, varapuheenjohtaja
Kaakinen Veli Antero

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISRYHMÄ:
Hirvasniemi Sirpa, puheenjohtaja
Jokela Matti
Junkkonen Tapio
Prokkola Risto
Rantala Antero
Tornio Jouni
Jokelainen Janne
Kilpinen Jarno, sihteeri/esittelijä
Lehtopuu Marja-Leena
Lehtoruusu Leena
Satamo Kari

VANHUSNEUVOSTO:
Jokela Matti, puheenjohtaja
Tuomi Eija
Anttila Aura
Kyrö Sirkka
Vanhala Terttu
Lehtonen Soila

LIIKUNTA, UNI JA RAVINTO TYÖRYHMÄ:
Mertala Salla
Laurila Sari
Oravainen Paula
Lampela Sari

NUORISOVALTUUSTO:
Marco Joki,
puheenjohtaja
Saku Klaavo,
varapuheenjohtaja
Akseli Kilpeläinen
Titta Pernu
Rainer Tuomiranta
Valto Sivula
Ilona Mäki
Sakari Lumme

KUNNAN EDUSTAJAT YHTIÖISSÄ JA YHDISTYKSISSÄ:
- Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano: Hirvasniemi Sirpa
- Lumijoen Vesi Oy: Ollakka Jaana
- Lumijoen vanhustentaloyhdistys: Tornio Jouni
- As Oy Lumijoen Hopiakuja: Jokelainen Janne
- As Oy Lumijoen Jokivainio: Jakkula Eino

- Tekno Venture Management Oy: Lehtoruusu Leena
- Tecnopolis Oy: Lehtoruusu Leena
- Lumituuli Oy: Lehtoruusu Leena
- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry: Mertala Salla
- Liminganlahden Ystävät ry
: Kyrö Sirkka
Lumijoen 4H-yhdistys: Lukkarila Anna-Maija

LAUTAKUNTAEDUSTAJAT:
- kehitys- ja elinvoimalautakunta: Kauppi Arto
- perusturvalautakunta: Tornio Jouni
- sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Keinänen Ville

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET:
Ylilauri Juha
Ylilauri Kerttu

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET:
Hemmilä Samuli
Koivula Harri
Meskus Anne
Mykkänen Helena
Rantala Janne
Sutela Sisko
 
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSEN:
Ollakka Jaana , varajäsen Virolainen Kari
Nybacka Silvo, varajäsen Holopainen Saara

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUSEDUSTAJA:
Kyrö Sirkka, varaedustaja Ollakka Jaana
 
POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA:
Junkkonen Tapio, varajäsen Korkala Ari

KUNTAPÄIVÄEDUSTAJA:
 
OULUN SEUDUN SEUTUVALTUUSTO LUMIJOEN KUNNAN EDUSTAJA:

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ:
Jakkula Eino,
varalla Klaavo Jaakko
Ollakka Jaana,
varalla Hirvasniemi Sirpa

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNEJAOSTO:
Prokkola Risto,
varajäsen Vanhala Hannu


OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA VARAJÄSEN:

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA:

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA:

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY: