VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA:
varsinainen jäsen:
Junkkonen Tapio, puheenjohtaja
Kukkohovi Hannu
Rajakangas Ylermi

PALKKA- JA HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA: 
Kittilä Raija, puheenjohtaja
Rantala Antero
Maijala Arja
Lehtoruusu Leena,
sihteeri/esittelijä

TALOUDEN SEURANTARYHMÄ ELI TASERYHMÄ:
Virolainen Kari, puheenjohtaja
Kyrö Sirkka
Kittilä Raija
Lehtoruusu Leena
, sihteeri/esittelijä
Maaranto Markku
Kilpinen Jarno
Tornio Jouni
Ollakka Jaana
Nybacka Silvo
Jokela Matti
Vanhala Hannu
Junkkonen Tapio
Lehtopuu Marja-Leena
Jokelainen Janne
Satamo Kari
Hamari Anu

KAAVATOIMIKUNTA:
Virolainen Kari, puheenjohtaja
Kyrö Sirkka
Jokelainen Janne
, kokoonkutsuja
Korkala Ari
Lehtoruusu Leena
Särkelä Matti
Kukkohovi Hannu
Vanhala Hannu


KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN TARKASTAJAT:
Hirvasniemi Sirpa
Rantala Antero
 

ELINKEINOTOIMIKUNTA:
Virolainen Kari, puheenjohtaja
Kyrö Sirkka
Lämsä Kalevi
Lehtoruusu Leena
, sihteeri/esittelijä
Karjula Kyösti
Imppola Ritva
Prokkola Risto
Koivula Jarkko

VANHUSNEUVOSTO:
Jokela Matti, puheenjohtaja
Tuomi Eija
Anttila Aura
Kyrö Sirkka
Vanhala Terttu
Lehtonen Soila

LIIKUNTA, UNI JA RAVINTO TYÖRYHMÄ:
Mertala Salla
Laurila Sari
Oravainen Paula
Lampela Sari

NUORISOVALTUUSTO
Meskus Jaakko
Korkala Jyri
Lampela Riku
Luosujärvi Roosa
Kurtti Teemu
Hamari Lenni

KUNNAN EDUSTAJAT YHTIÖISSÄ JA YHDISTYKSISSÄ:
- Lumijoen vanhustentaloyhdistys:Tornio Jouni
- Kiinteistö Oy Lumijoen Kartano: Hirvasniemi Sirpa
- Lumijoen Vesi Oy:
Ollakka Jaana 
- Tekno Venture Management Oy: Virolainen Kari
- Tecnopolis Oy: Rantala Antero
- Lumituuli Oy: Klaavo Jaakko
- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry: Mertala Salla
- As Oy Lumijoen Jokivainio: Juusola Veijo
- Liminganlahden Ystävät ry
: Kyrö Sirkka
- Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry: Mertala Salla
- As Oy Lumijoen Hopiakuja: Rantala Antero

LAUTAKUNTAEDUSTAJAT:
- perusturvalautakunta:Tornio Jouni
- sivistyslautakunta: Ollakka Jaana
- tekninen lautakunta: Juusola Veijo

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET:
Ylilauri Juha
Ylilauri Kerttu

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET:
Hemmilä Samuli
Koivula Harri
Sutela Sisko
Mykkänen Helena
Meskus Anne
Rantala Matti
Rajakangas Ylermi

 
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSEN:
Virolainen Kari , varajäsen Lehtopuu Marja-Leena
Jokela Matti, varajäsen Hekkala Mikko 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUSEDUSTAJA:
Juusola Veijo, varahenkilö Ollakka Jaana
 
POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA:
Junkkonen Tapio, varamies Korkala Ari

LUMIJOEN 4H-YHDISTYKSEN JOHTOKUNTA:
Lukkarila Anna-Maija, varajäsen Pernu Sari-Kaija

KUNTAPÄIVÄEDUSTAJA:
Kyrö Sirkka, varaedustaja Virolainen Kari

OULUN SEUDUN SEUTUVALTUUSTO LUMIJOEN KUNNAN EDUSTAJA:
Kyrö Sirkka, varamies Sutela Kaarlo

OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ:
Kyrö Sirkka,
varaedustaja Pottala Anna-Liisa
Virolainen Kari, varaedustaja Junkkonen Tapio

OULUN SEUDUN ALUEELLINEN JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄ:
Jokelainen Janne,
varaedustaja Korkala Ari

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA VARAJÄSEN:
Lithovius Antti

VALTION JA OULUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN VÄLISEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUKSEN 2013-2015 TOTEUTUMISEN SEURANNAN VALMISTELUSTA VASTAAVA SEURANTARYHMÄ:
Jokelainen Janne

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA:
Kyrö Sirkka
Virolainen Kari

OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA:
Jokelainen Janne
Kyrö Sirkka

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:
Kyrö Sirkka
Satamo Kari