Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukset vuonna 2019 ovat tiistaisin klo 18.00 Lumijoen peruskoulun opettajienhuoneessa. 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousten pöytäkirja pidetään nähtävänä koulutoimistossa perjantaina klo 8-15, nähtäväksi ei aseteta salassa pidettäviä asioita, lisäksi julkiset asiat ovat luettavissa kunnan kotisivuilta.

Lautakunnan jäseniä ovat:

Junkkonen Tapio, puheenjohtaja
Loukkaanhuhta Sanna, varapuheenjohtaja
Hemmilä Anna
Korkala Saara

Kurkela Jouni
Laho Henna

Mattila Joni