Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja se on kokoonpanoltaan seuraava: 

Virolainen Kari, puheenjohtaja
Kittilä Raija, varapuheenjohtaja
Hirvasniemi Sirpa
Juusola Veijo
Ollakka Jaana
Rantala Antero
Tornio Jouni

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)umijoki.fi