Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee ja panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa. Kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja se on kokoonpanoltaan seuraava: 

Ollakka Jaana, puheenjohtaja
Hirvasniemi Sirpa, varapuheenjohtaja
Greus Teppo
Kauppi Arto
Keinänen Ville
Laitinen-Kauppi Sirpa
Tornio Jouni

Kunnanhallituksen sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi(at)lumijoki.fi