Kunnanhallituksen toiminta-ajatuksena on ohjata kunnan kehittämistä ja toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden suuntaan ja turvata hallintokunnille resurssit palveluiden järjestämiseksi.

Yleishallinto valmistelee ja toimeenpanee kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiä sekä tuottaa keskitetysti toimistopalveluja hallintokunnille.

Henkilökunta:
Kunnanjohtaja Paula Karsi-Ruokolaisen tehtäviin kuuluvat kunnan yleinen johtaminen, kunnanhallitukselle menevien asioiden valmistelu, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän tehtävät, hallituksen ja valtuuston päätösten toimeenpano ja talousasioista vastaaminen.
Talous- ja hallintojohtaja tehtäviin kuuluvat kirjanpito, kunnan taloushallinnon ja taloussuunnittelun vastuutehtävät. Hän myös toimii kunnanjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.
Tyrnävän maaseutusihteeri Ari Kauppi toimii kunnassa maaseutuelinkeinoviranomaisena.
Palvelu-ja arkistosihteeri Sari Lampela vastaa kunnan arkistonhoidosta ja hoitaa keskustoimiston asiakaspalvelun.

Kunnanjohtaja
Paula Karsi-Ruokolainen
050 568 1366
paula.karsi-ruokolainen(at)lumijoki.fi

Maaseutusihteeri
Ari Kauppi
050 539 3014
ari.kauppi(at)tyrnava.fi

Palvelu- ja arkistosihteeri
Sari Lampela
050 440 0151
sari.lampela(at)lumijoki.fi