Sosiaali-ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille heidän eri elämänvaiheissaan tarvitsemansa tukipalvelut vähintään lakisääteisellä tasolla.

Hallintohenkilökunta:
Perusturvajohtaja Marja-Leena Lehtopuu vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta, toimii lastenvalvojana sekä tekee sosiaalityötä.

Sosiaalityöntekijä Meeri Kuusisto hoitaa sosiaalityön tehtävät.

Palvelusihteeri Kirsi Ollakka hoitaa sosiaali- ja terveystoimen laskutukset ja maksupäätösten valmistelun.

Palvelusihteeri Sari-Kaija Pernun tehtäviin kuuluu erilaiset sosiaali- ja terveystoimen toimistotehtävät, päätöksistä tiedottaminen ja nettisivujen päivitys.

Perhetyöntekijä Emilia Matinolli-Ojala toimii ennaltaehkäisevän ja lastensuojelun perhetyön perhetyöntekijänä.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Eero Multasuo hoitaa kuntouttavan työtoiminnan ym. työllistymiseen liittyvät tehtävät.

Vanhustyönjohtajan Eija Tuomi vastaa Lumijoen vanhuspalveluiden henkilökunnan johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä.

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja Paula Oravainen toimii terveysaseman vastuuhenkilönä.

Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja Riikka Piipon keskeiset tehtävät ovat: kehitysvammaisten palvelujen suunnittelu ja järjestäminen, perheiden tukeminen, ohjaus ja neuvonta, lasten varhaiskuntoutus, palvelusuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaiden sekä yhteistyötahojen kanssa ja kehitysvammahuollon vastuuhenkilönä toimiminen

Perusturvajohtaja
Marja-Leena Lehtopuu
040 503 1493
marja-leena.lehtopuu(at)lumijoki.fi

Sosiaalityöntekijä
Meeri Kuusisto
044 041 8765

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Sari-Kaija Pernu
050 440 0155
sari-kaija.pernu(at)lumijoki.fi

Perhetyöntekijä
Emilia Matinolli-Ojala
044 048 6128

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Eero Multasuo
050 598 0650
eero.multasuo(at)lumijoki.fi

Vanhustyönjohtaja
Eija Tuomi
040 505 9948
eija.tuomi(at)lumijoki.fi

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja
Paula Oravainen
0400 810 910
paula.oravainen(at)lumijoki.fi

Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
Riikka Piippo
050 5972 480
riikka.piippo(at)tyrnava.fi