Sosiaali-ja terveystoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille heidän eri elämänvaiheissaan tarvitsemansa tukipalvelut vähintään lakisääteisellä tasolla.

Hallintohenkilökunta:
Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta, toimii lastenvalvojana sekä tekee sosiaalityötä.

Sosiaalityöntekijä hoitaa sosiaalityön tehtävät. Hänen tehtäviinsä kuuluvat myös kehitysvammaisten palvelujen suunnittelu ja järjestäminen, perheiden tukeminen, ohjaus ja neuvonta, lasten varhaiskuntoutus, palvelusuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaiden sekä yhteistyötahojen kanssa ja kehitysvammahuollon vastuuhenkilönä toimiminen. Lisäksi hän hoitaa kuntouttavaan työtoimintaan ym. työllistymiseen liittyvät tehtävät.

Palvelusihteeri Kirsi Ollakka hoitaa sosiaali- ja terveystoimen laskutukset ja maksupäätösten valmistelun.

Palvelusihteeri Sari-Kaija Pernun tehtäviin kuuluu erilaiset sosiaali- ja terveystoimen toimistotehtävät, päätöksistä tiedottaminen ja nettisivujen päivitys.

Perhetyöntekijä Emilia Matinolli-Ojala toimii ennaltaehkäisevän ja lastensuojelun perhetyön perhetyöntekijänä.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana toimii Eero Multasuo.

Paula Oravainen toimii terveysaseman vastaavana hoitajana.


Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
040 503 1493
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi

Sosiaalityöntekijä
044 041 8765

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Sari-Kaija Pernu
050 440 0155
sari-kaija.pernu(at)lumijoki.fi

Perhetyöntekijä
Emilia Matinolli-Ojala
044 048 6128

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Eero Multasuo
050 598 0650
eero.multasuo(at)terveystalo.com

Vastaava hoitaja
Paula Oravainen
0400 810 910
paula.oravainen(at)terveystalo.com

Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
050 5972 480