Kunnan virasto-organisaatio on jakautunut neljään osastoon. Sivistystoimessa valmistellaan ja toimeenpannaan sivistyslautakunnan, sosiaali- ja terveystoimessa perusturvalautakunnan, teknisessä toimessa teknisen lautakunnan ja yleishallinnossa kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita.