Kuntalain 1 § mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema joka neljäs vuosi valittava valtuusto. Lumijoen valtuustossa on 17 vaaleilla valittua jäsentä. Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Valtuusto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan päivittäisen työskentelyn ja päätöksenteon sujuvuudesta. Kunnanhallitus kokoontuu noin 15 kertaa vuodessa. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto.

Lisäksi kunnallishallintoon kuuluvat erilaiset lautakunnat. Lumijoen kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat: tarkastuslautakunta, perusturvalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta ja kehitys- ja elinvoimalautakunta.