Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Pottala Anna-Liisa, puheenjohtaja, puh. 040 733 5726
Hentilä Marja-leena, varapuheenjohtaja
Jäsenet:
Pakaslahti Tuomas
Pentinpuro Jyrki
Ylilauri Helena

Varajäsenet: Marja-Liisa Prokkola, Antti Lääkkö, Silja Jakkula, Päivi Dahlström ja Sara Klaavo