Muu yritystoiminta
Lumijoen kunnan toiminta- ajatus elinkeinoasioissa
Kunta luo edellytyksiä aktiiviselle elinkeinotoiminnalle kunnallisten toimintojen kautta (laadukkaat kunnalliset palvelut, kaavoitus ja tontit sekä muu infra, yritysilmasto ja asennemuokkaus – ei niinkään raha).

Visio
Lumijoki on kasvava ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kunta, jossa:
- maa- ja metsätalous on vahvaa ja ajanmukaista,
- tuotetaan lähiruokaa Oulun seudulle ja harjoitetaan maatilojen tuotteiden jatkojalostusta,
- on erikoisviljelmiä (marjatilat ym.) ja niiden sekä luonnontuotteiden jalostusta,
- harjoitetaan monipuolista pienyritystoimintaa ( kaupan, rakentamisen, kuljetuksen ja metalliteollisuuden aloilla),
- on it-alan yrityksiä,
- on matkailualan yrityksiä, hoitoalan yrityksiä ja taide- ja käsityöalan yrityksiä.

Toiminta-ajatuksen toteuttaminen
Luodaan monipuoliset toimintaedellytykset yritystoiminnalle kunnassa seuraavin toimenpitein:

1. Edistetään yrittäjyyttä kunnassa,
2 . Aikaansaadaan avoin ja luottamuksellinen yritysilmapiiri,
3. Kohdellaan yrityksiä tasapuolisesti,
4. Myötäeletään yritysten menestyksessä ja vaikeuksissa,
5. Käytetään yritysten palveluja,
6. Järjestetään kuntalaisille hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuudet,
7. Tehdään yhteistyötä yrittäjien kanssa ja
8. Tunnistetaan elinkeinoelämän tarpeet