Elinkeinojen kehittämisohjelma on elinkeinotoimikunnan valmistelema ja se on laadittu yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Ohjelmassa on kartoitettu kunnan elinkeinojen nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Elinkeino-ohjelma on osana kunnan taloussuunnitelmaa.