Elinkeinoelämä

Maatalous on nykyäänkin kunnan elinkeinoelämän perusta, sillä kunnan työpaikoista n. 40% on maa- ja metsätaloudessa, 41% palveluissa sekä 12 % teollisuus - ja rakennustoiminnassa.

Peltoa on kaikkiaan noin 5142 ha ja keskimääräinen tilakoko on 57 ha. Päätuotantosuunnat ovat lypsykarjatalous sekä perunan- ja viljanviljely. Meren läheisyys ja hietamaat luovat hyvät edellytykset maataloustuotannolle.

Maatalouden lisäksi Lumijoella on myös yrityksiä seuraavilla toimialoilla: teollisuus (puu-, nahka- ja metalli-) ja palvelut (mm. kuljetus, matkailu, kauppa). Lisätietoja Lumijoen yrityksistä ja niiden yhteystietoja löytyy yritysluettelosta.