Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta lapsiryhmässä ja se koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatustyötä tehdään kasvatuskumppanuuden periaatteella, missä lapsen huoltajilla on tärkeä rooli oman lapsensa päivähoitopaikan toiminnan arvioijina ja kehittäjinä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Lumijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat varhaiskasvatushenkilöstön toimintaa, varhaiskasvatuksen tavoitteellisuutta sekä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Jokaiselle varhaiskasvatuspalvelun piirissä olevalle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lisäksi käytössä on Lapset puheeksi menetelmä.

Lumijoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään 2016-2017 uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta.

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Hamari
040 508 0296
anu.hamari(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi