Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu kiinteänä osana varhaiskasvatusta siinä ryhmässä, jossa lapsi on. Tuki suunnitellaan ja toteutetaan laadultaan ja määrältään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Tuki sisältää esimerkiksi tarvittavia pedagogisia järjestelyitä ryhmässä ja varhaiserityisopettajan palveluita. Lapsen tuen tarve ja toteutettavat tukitoimet kirjataan Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja niiden toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. 

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja tuki toteutetaan aina yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa huoltajien kanssa sovitaan tarkoituksenmukaisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Jos lapsen tuen tarpeesta on asiantuntijalausunto, se huomioidaan tuen suunnittelussa.

Varhaiserityisopettajan yhteystiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Matilda Näppä, p. 040 5080 296, matilda.nappa(at)lumijoki.fi

 

 

 

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI
Varhaiskasvatusjohtaja
Matilda Näppä
040 508 0296
matilda.nappa(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi