Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu jatkuvan haun periaatteella. Hakemus tulee toimittaa neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, hakemus tulee toimittaa kaksi (2) viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkua.

Varhaiskasvatusta voi hakea perheen tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä, osapäiväisenä (alle 5 tuntia / päivä) tai normaalia vähäisemmän palvelutarpeen mukaisesti (1-15 päivää / kk). Sopimus normaalia vähäisemmästä palvetarpeesta on mahdollista tehdä kokopäivähoidosta jos varhaiskasvatuksen tarve on tavanomaista vähäisempi pysyvästi, vähintään kaksi (2) kuukautta.

Varhaiskasvatushakemuksia saa Päiväkoti Ensilumesta sekä kunnanvirastolta. Varhaiskasvatushakemuksen liitteineen voi palauttaa Päiväkoti Ensilumeen tai kunnanvirastolle.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu päättyy vanhempien ilmoittamaan päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI
Varhaiskasvatusjohtaja
Matilda Näppä
040 508 0296
matilda.nappa(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi