Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

Palvelutarpeenarviointi:
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi tehdään heti.

Kotihoidon palvelut:
Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa palvelun heti.

Omaishoidontuki:
Palvelutarve aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja päätös tehdään alle kuukauden sisällä omaishoidontukihakemuksen saapumisesta.

Palveluasumis- ja hoivapaikka:
Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 pv kuluessa ja paikka osoitetaan vajaan kahden kuukauden kuluessa myönteisen päätöksen tekemisestä.

Lyhytaikainen vuorohoito:
Palveluntarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti.

Odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotihoidon ja sitä tukevien palvelujen piirissä tai odottavat pysyvää hoitopaikkaa vuorohoidossa tai terveyskeskuksen osastolla.

Ympärivuorokautiseen hoivaan tulleet hakemukset käsitellään kahden viikon välein kokoontuvassa monniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä-arvioi-sijoita)

Kuljetuspalvelu:
Keskimäärin kaksi viikkoa

Toimeentulotuki:
1 - 7 vrk, kiireellisissä tapuksissa vuorokausi

 

     

Ikäihmisten palveluohjaus
ma – pe klo 9-12 puh. 040 50 599 48