Palvelutalo Lumilyhty on tehostetun palveluasumisen yksikkö ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotipalvelun turvin kotonaan. Palvelutalo Lumilyhdyssä on 28 asiakaspaikkaa, joista 1-2 paikkaa käytetään väliaikaiseen palveluasumiseen/vuorohoitoon.

Lumilyhdyssä hoitoa toteutetaan henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita avustetaan tarpeen mukaan heidän päivittäisissä toiminnoissaan, omatoimisuutta tukien. Virkistystoimintaa järjestetään asukkaiden jaksamisen ja toiveiden mukaan. Asukkaiden terveydenhuollosta vastaa palvelutalon omat sairaanhoitajat, yhteistyössä lääkärin kanssa.

Palvelutalon asukas maksaa asunnostaan vuokran ja ateriamaksun, sekä toimintakyvyn mukaan määräytyvän hoitomaksun. Lääkkeet ja vaatteet asukkaat kustantavat itse.

 

 

 

Palvelukeskus Lumilyhty
Lumijoentie 1237
91980 Lumijoki


Pirtti 044 548 8240
Kamari 050 368 2717
Sairaanhoitaja Paula Lempinen 050 3680 776 (virka-aikana)

Vanhustyönjohtaja
Eija Tuomi (virka-aikana klo 8. - 16.00)
040 505 9948
eija.tuomi(at)lumijoki.fi