Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea myönnetään rahallisena hoitopalkkiona. Palveluiden taso ja määrä on kunnan päätettävissä.

Omaishoidontukihakemuksen voi tulosta tästä linkistä.

Palvelukeskus Lumilyhty
Lumijoentie 1237
91980 Lumijoki

Vanhustyönjohtaja
Eija Tuomi
040 505 9948 (virka-aikana klo 8. - 16.00)
eija.tuomi(at)lumijoki.fi