Vanhustenhuollon tavoitteena on kunnan palvelujen kehittäminen sellaisiksi, että asiakkaille voidaan järjestää heidän tarvitsemansa palvelut omassa kunnassa ja siten mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Linkit:
Ikäihmisten palveluopas

Perusturvapalveluiden asiakasmaksut

Lumijoen kunnan kotihoidon kriteerit

Tehostetun palveluasumisen kriteerit

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut

Lumijoen kunnan vanhuspoliittinen strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2013 - 2016


Tästä linkistä voi tulostaa hakemuksen asumispalveluihin.

Palvelukeskus Lumilyhty
Lumijoentie 1237
91980 Lumijoki

Pirtti 044 548 8240
Kamari 050 368 2717
Sairaanhoitaja Paula Lempinen 050 3680 776 (virka-aikana)

Vanhustyönjohtaja
Eija Tuomi
040 505 9948 (virka-aikana klo 8. - 16.00)
eija.tuomi(at)lumijoki.fi