Lumijoella suunnitellaan avointa varhaiskasvatusta ja tämän haun avulla kartoitetaan palvelun tarpeellisuutta elokuusta 2019 lähtien avoimen Päiväkoti Ensilumen tiloissa.

Mikäli hakijoita ei ole riittävästi, kerhotoimintaa ei aloiteta.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. Kerhojen toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma.

Toiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja ohjattua. Se tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja oppimisen edellytyksiä.

Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon ja yksityisenhoidon tukea.

Varhaiskasvatuskerhoja suunnitellaan toteutettavaksi seuraavasti:

Aamupäiväkerhot ti ja to klo 8.30 - 11.30

Iltapäiväkerhot ti ja to klo 12.30 - 15.30

Tuettu kerho ma, ke ja pe klo 8.30 - 11.30 

Tuettuun kerhoon ohjaus neuvolasta tai sosiaalityöstä lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyen tai vanhemmuudessa jaksamiseen liittyen.

Kerhoihin tuodaan omat eväät ja kerhomaksu on 10€/lapsi/kk. Toimintakausi määräytyy esi- ja perusopetuksen loma-aikojen mukaan.

Varhaiskasvatuskerhoihin haetaan avoimen varhaiskasvatuksen hakemuksella. Hakemus tulee palauttaa Ensilumen päiväkotiin varhaiskasvatusjohtajalle tai kunnantalolle palvelusihteerille.

Paikat täytetään hakujärjestyksessä. Paikan voi irtisanoa kesken kauden tai siirtyä työllistyessä päiväkotiryhmään.

Avoimen varhaiskasvatukseen on haku on tässä vaiheessa 17.5.2019 asti.

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI
Varhaiskasvatusjohtaja
Leena Kronqvist
040 508 0296
leena.kronqvist(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi