Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastukseen kuuluu muun muassa laboratoriokokeet, pituuden, painon ja verenpaineen mittaaminen, rokotusasiat sekä diabeteksen riskitesti. Tarkastuksessa tehdään myös elämäntapahaastattelu. Tarvittaessa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva asiakas ohjataan maksuttomaan lääkärikäyntiin.

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta.


Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen maanantai - perjantai, kello 12. -13.

 

 

Lumijoen terveysasema
Kunnankuja 2
91980 Lumijoki

Palveluesimies
Paula Oravainen
p. 0400 810 910