Sähköinen resepti eli eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Resepti ja sen toimitustiedot säilyvät Reseptikeskuksessa 30 kuukautta eli 2,5 vuotta. Potilas voi tarkastella lääkemääräyksiään omakanta-palvelussa, josta voi myös tulostaa yhteenvedon lääkemääräyksistä.

Asiakkaalla on edelleen oikeus valita käyttöönsä paperiresepti, mutta 1.11.2015 lähtien pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV-lääkkeet) ja huumaavien lääkeaineiden reseptit voidaan tehdä vain sähköisesti. Lääkemääräyslain mukaan 1.1.2017 lähtien kaikki lääkemääräykset tulee tehdä sähköisesti. 1.11.2015 lähtien omakantaan tulee mahdollisuus kieltää haluamiensa lääkemääräysten näkyminen terveydenhuollossa. Kieltoa tehtäessä on syytä huomioida, että kielto voi vaikeuttaa hoidon antamista esimerkiksi hätätilanteessa.

Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä omakannan kautta, terveysasemalla tai apteekissa. Apteekki välittää uusimispyyntöjä perien tästä palvelumaksun. Omakanta-palvelussa on mahdollisuus tehdä uusimispyyntö lääkkeistä. Uusimispyynnön lähettäminen tätä kautta on helppoa. Uusimispyyntöä lähetettäessä on tärkeää valita vastaanottavaksi yksiköksi oma hoitava terveysasema, käytännössä Lumijoen terveysasema. Uudistamispyyntöjen käsittelyaika on 8 vuorokautta.

Lumijoen terveysasema
Kunnankuja 2
91980 Lumijoki
Fax 552 2723

Terveysaseman henkilökunta/ajanvarausaika

Sairaanhoitaja
Ajanvaraus 08 5587 1850
Kiireellinen ajanvaraus klo 8 - 9
Kiireetön ajanvaraus klo 13 - 15

Terveydenhoitaja
Anu Jyllilä
044 320 5095
maanantai - perjantai klo 12 - 13

Terveydenhoitaja
Leila Jakku
040 508 0293

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Sari Rasila
040 509 7318
ma, ti, to ja pe klo 12 -13

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja
Paula Oravainen
040 081 0910
maanantai - perjantai klo 12 - 13

Ajanvaraus hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle:
ma-to klo 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 15.00

Kiireelliset ajanvaraukset klo 8. - 10.00
050 440 0646 tai
044 520 5114 (suuhygienisti)

Hammaslääkäri
Jussi Kokkonen

Hammashoitaja
Minna Saastamoinen

Suuhygienisti
Päivi Koskelo

Lumijoen terveysaseman toimintaan liittyviä linkkejä:

Hoitotakuun toteutuminen Lumijoen kunnassa

Reseptien uusiminen/omakanta

Lisätietoja potilastiedon arkistosta

Lumijoella terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä

Lumijoen perusturvapalveluiden asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

 

Hyödyllisiä linkkejä:
Hätänumero 112 (toimintaohje)
Valtakunnallinen kriisipuhelin

OYS:ssa järjestetään ensitietopäiviä sepelvaltimotautipotilaille
ja sydämen vajaatoimintapotilaille.

OYS:n reumayksikön järjestämät ensitietopäivät ja kurssit