Eräiden pitkäaikaissairauksien hoitamiseen kotona tarvitaan hoitotarvikkeita, jotka kunta järjestää tarjolle. Jaettavia hoitotarvikkeita ovat muun muassa avanne-, haavanhoito-, diabetes-, katetrointi- ja dialyysitarvikkeet. Tarjolla on myös vaippoja henkilöille, joiden virtsan- tai ulosteenpidätyskyky on keskivaikeasti tai vakavasti heikentynyt. Haavanhoitotarvikkeita on mahdollista saada, kun tarve on pitkäaikainen, pääsääntöisesti yli kolme kuukautta kestävä.

Hoitovälineiden luovuttamisen edellytyksenä on lääkärin toteama tarve ja kirjallinen määräys.

Hoitotarvikkeita jaetaan kotona asuville lumijokisille. Ulkokuntalaisten kohdalla edellytyksenä tarvikkeiden saamiseen on oman kunnan maksusitoumus.

Alle 18-vuotiaiden vaipat jakaa terveydenhoitaja. Yli 18-vuotiaiden vaippajakelusta vastaa kotihoito.

Kotihoidosta vaippojen tilaus ja haku sovitusti. Tiedustelut p. 044 3633 296.

Terveysasemalta ilmaisten hoitotarvikkeiden haku keskiviikkoisin klo 12 – 13, tai sovitusti muuna aikana. Tiedustelut Paula Oravainen p. 040 081 0910


Tarkemmat ohjeet hoitotarvikejakelusta ovat tässä linkissä.

Lumijoen terveysasema
Paula Oravainen, p. 0400 810 910
Kunnankuja 2
91980 Lumijoki

Palvelukeskus Lumilyhty/Kotihoito
p. 044 3633 296
Lumijoentie 1237
91980 Lumijoki