Lumijoen terveyskeskuspalvelut on toteutettu osin omana toimintana ja osittain ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.
Terveysasema on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8. - 16.00 sekä pyhien aattoina 8 - 15.00.
Ilta, yö- sekä viikonloppupäivystys on järjestetty Oys:n Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Yhteispäivystyksen käyntiosoite: Oulun yliopistollinen sairaala
Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1

Hätätapauksia lukuunottamatta ennen yhteispäivystykseen lähtöä kannattaa ensisijaisesti soittaa ympärivuorokautisesti toimivaan terveysneuvontanumeroomme 08 315 2655.
Puhelimeen vastaa sairaanhoitaja, joka antaa ohjeita sairastumiseen liittyen ja arvion vastaanotolle hakeutumisen tarpeesta.

Sovitut tutkimusvastaustiedustelut ja yhteispäivystyksessä olevien omaisten tiedustelut, 08 315 2688

Kiireelliset sairaankuljetukset hätänumerosta 112
Myrkytystietokeskus 09 471 977 tai 09 4711 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Johtava lääkäri Jari Tuunanen
Kansanterveyslain mukaiset vastaavan lääkärin tehtävät

Suun maksuttomat palvelut
Suun terveydenhuollon asiakasmaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta palvelun käyttäjiltä eikä Lumijokisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus, rintama- ja veteraanitunnuksen omaavilta henkilöitä
HUOM! Koska kysymyksessä on maksuton hoito, ei tältä käynniltä peritä myöskään käyntimaksua.

Peruuttamattomasta hammashoito- ja lääkärin vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta 51,40 €. 

Terveydenhuollon potilaan valinnanvapauden mukaisesti potilaalla on vapaus valita hoitopaikkansa niin perusterveydenhuollon (terveyskeskus) kuin erikoissairaanhoidonkin osalta. Katso valinnanvapauteen liittyvä ohje (pdf).

Asiakasmaksut
Terveydenhuollon uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Terveyskeskuslääkärin käyntimaksut voi tästä eteenpäin suorittaa vain käyntimaksuina, jotka peritään ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Vuosimaksun mahdollisuus poistuu.

 

Lumijoen terveysasema
Kunnankuja 2
91980 Lumijoki
Fax 552 2723

Terveysaseman henkilökunta/ajanvarausaika

Sairaanhoitaja
Ajanvaraus 08 5587 1850
Kiireellinen ajanvaraus klo 8 - 9
Kiireetön ajanvaraus klo 13 - 15

Terveydenhoitaja
Anu Jyllilä
044 320 5095
maanantai - perjantai klo 12 - 13

Terveydenhoitaja
Leila Jakku
040 508 0293

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Sari Rasila
040 509 7318
ma, ti, to ja pe klo 12 -13

Avoterveydenhuollon osastonhoitaja
Paula Oravainen
040 081 0910
maanantai - perjantai klo 12 - 13

Ajanvaraus hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle:
ma-to klo 8.00 - 16.00 ja pe 8.00 - 15.00

Kiireelliset ajanvaraukset klo 8. - 10.00
050 440 0646 tai
044 520 5114 (suuhygienisti)

Hammaslääkäri
Jussi Kokkonen

Hammashoitaja
Minna Saastamoinen

Suuhygienisti
Päivi Koskelo

Lumijoen terveysaseman toimintaan liittyviä linkkejä:

Hoitotakuun toteutuminen Lumijoen kunnassa

Reseptien uusiminen/omakanta

Lisätietoja potilastiedon arkistosta

Lumijoella terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä

Lumijoen perusturvapalveluiden asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

 

Hyödyllisiä linkkejä:
Hätänumero 112 (toimintaohje)
Valtakunnallinen kriisipuhelin

OYS:ssa järjestetään ensitietopäiviä sepelvaltimotautipotilaille
ja sydämen vajaatoimintapotilaille.

OYS:n reumayksikön järjestämät ensitietopäivät ja kurssit