Yleiset tiet
Maantie 813 on seudullinen tie.
Paikallisteitä Lumijoella on viisi: Kankaanpääntie, Karintie, Ukuranperäntie, Varjakantie ja Ylipääntie.

Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jossa aluevastaavana on Jorma Lusikka.

Yksityistiet
Lumijoen kunta hoitaa kunnossapitosopimuksen mukaan 20 yksityistien, joiden yhteispituus on 70 km, kunnossapidon.

Kaavatiet
Asemakaava-alueella olevat kaavatiet ovat pääosin päällystettyjä ja valaistuja.

Kunnaninsinööri
Ari Korkala
040 564 0099
ari.korkala(at)lumijoki.fi