Kehitysvammaisen lapsen päivähoidon katsotaan olevan kuntoutuksellista ja se on käyttäjälleen maksutonta. Maksuttoman hoitoajan suositellaan sijoittuvan ma-pe klo 8-15 välille, jolloin päivähoidon toiminta on aktiivisinta.
 
Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada maksuttoman päivähoidon, hänellä tulee olla kehitysvammahuollon tai muun asiantuntijan antama lausunto. Lausunnossa tulee olla suositus kuntoutuksellisesta päivähoidosta. Lisäksi edellytyksenä on, että kuntouttavasta päivähoidosta on maininta lapsen erityishuolto-ohjelmassa sekä palvelusuunnitelmassa.
 
Muilla perusteilla kuntouttavaa päivähoitoa tarvitsevien lasten päivähoito on maksullista yleisten päivähoidon maksuperusteiden mukaisesti.
 
Lapsen päivähoitopaikkaa anotaan ensin normaalisti päivähoitohakemuksella. Hakemuksen voit tulostaa päivähoidon sivuilta. Lisäksi huoltajan tulee ottaa yhteyttä kehitysvammahuollon sosiaaliohjaajaan, joka arvioi kuntouttavan päivähoidon tarpeen.

Anomuksen kuntouttavaan päivähoitoon voit tulostaa tästä.

 
 
 
 


 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaaliohjaaja
p. 050 5972 480

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Hamari
040 508 0296
anu.hamari(at)lumijoki.fi