Kehitysvammaiselle koululaiselle järjestetään päivähoitoa erityishuoltolain nojalla koulun loma-aikoina yksilöllisen tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti päivähoitoa voidaan järjestää vain kehitysvammaisen lapsen vanhempien työssäkäynnistä johtuen. Jos päivähoidolle on tarvetta muista syistä, harkitaan palvelun myöntämistä yksilöllisin perustein. Jos loma-ajan hoidon tarve johtuu em. muusta syystä ja sen tarve on perusteltua, voidaan hoitoa järjestää kork. 5 h/pv arkipäivisin.

Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada koulun loman ajaksi maksutonta päivähoitoa, hänellä tulee olla voimassa oleva palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma. Palvelua haetaan päivähoitohakemuksella, joka on toimitettava os. Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki.

Tulosta hakemus koululaisen loma-ajan hoidosta tästä.

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Kehitys- sekä vammaispalvelun palveluohjaus
Sosiaalipalveluiden palveluesimies
Eija Tuomi
ma – pe klo 9-12, p. 050 5315 674
sähköp. eija.tuomi(at)terveystalo.com