Kehitysvammaiselle koululaiselle järjestetään päivähoitoa erityishuoltolain nojalla koulun loma-aikoina yksilöllisen tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti päivähoitoa voidaan järjestää vain kehitysvammaisen lapsen vanhempien työssäkäynnistä johtuen. Jos päivähoidolle on tarvetta muista syistä, harkitaan palvelun myöntämistä yksilöllisin perustein. Jos loma-ajan hoidon tarve johtuu em. muusta syystä ja sen tarve on perusteltua, voidaan hoitoa järjestää kork. 5 h/pv arkipäivisin.

Jotta kehitysvammainen lapsi voi saada koulun loman ajaksi maksutonta päivähoitoa, hänellä tulee olla voimassa oleva palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma. Palvelua haetaan päivähoitohakemuksella, joka on toimitettava viimeistään 2 viikkoa ennen palvelun tarpeen alkamista os. sosiaaliohjaaja, Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki.

Tulosta hakemus koululaisen loma-ajan hoidosta tästä.

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

sosiaaliohjaaja
Riikka Piippo
p. 050 5972 480
riikka.piippo(at)tyrnava.fi

Sosiaaliohjaaja on Lumijoella 11.9., 25.9., 9.10., 16.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12.2017.