Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jolla on diagnosoitu kehitysvamma.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat:

* Tahkokankaan palvelukeskuksen tutkimus- ja terveydenhuoltopalvelut tarvittaessa
* tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus
* työtoiminta ja asumispalvelut
* henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen
* yksilöllinen hoito ja muu huolenpito,
* perheiden ohjaus ja neuvonta
* tiedottaminen erityishuoltopalveluksista
* kehityshäiriöiden ehkäisy
* muu vastaava erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta, mm. tilapäishoito ja kuntouttava päivähoito 
 

Palvelujen järjestämisen lähtökohtana asiakkaalla tulee olla voimassa oleva palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma.

Erityispalvelujen osalta asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajaan.
 
Avohuollon ohjauksen päämääränä on kehitysvammaisten ja heidän perheidensä tukeminen mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen.

 
Sosiaaliohjaajan keskeiset tehtävät ovat

* palvelujen suunnittelu ja järjestäminen
* perheiden tukeminen, ohjaus ja neuvonta
* lasten varhaiskuntoutukseen osallistuminen moniammatillisen tiimin jäsenenä
* palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan sekä
   yhteistyötahojen kanssa
* kehitysvammahuollon vastuuhenkilönä toimiminen
 
 Hyödylliset linkit:

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Kehitys- sekä vammaispalvelun palveluohjaus
Sosiaalipalveluiden palveluesimies
Eija Tuomi
ma – pe klo 9-12, p. 050 5315 674
sähköp. eija.tuomi(at)terveystalo.com