Vammaisille henkilöille järjestetään vammaispalvelulain mukaiset erityispalvelut silloin, kun yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä.
 
Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat
 •Kuljetuspalvelut
 •Palveluasuminen
 •Henkilökohtainen apu
 •Vaikeavammaisten päivätoiminta
 •Asunnon muutostyöt
 •Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 •Erityishuolto
 
Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:
 •Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 •Sopeutumisvalmennus
 •Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 •Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
 
Tulosta hakemukset tästä:

Vammaispalveluhakemus.
Kuljetuspalveluhakemus
 
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ensimmäistä kertaa haettaessa mukaan tulee liittää lääkärinlausunto.


Hakemukset liitteineen lähetetään Lumijoen kunnan vammaispalveluihin
 

Lumijoen Kunta/vammaispalvelut
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Sosiaalityöntekijä
044-0418765

Kehitys- sekä vammaispalvelun palveluohjaus
Sosiaalipalveluiden palveluesimies Eija Tuomi
p.040 50 599 48, ma – pe klo 9-12
16.4.2018 alk. p. 050 5315 674