Kasvatus- ja perheneuvola palvelee lumijokisia lapsiperheitä, joissa on 0-18-vuotiaita lapsia. Perheneuvolasta saa apua ja tukea lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteyttä voi ottaa myös perheen vuorovaikutusongelmissa tai kun perheellä on huolta lapsen käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista.

 


Kasvatus- ja perheneuvolan ajanvarauksen numero 050 312 5633